Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe
Na podstawie art.13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: „RODO”) informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących w tym zakresie prawach.

1) Dane dotyczące Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ośrodek Wczasowy KRAKUS”  z siedzibą 82-103 Stegna, ul. Morska 24. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adres pocztowy „ Ośrodek Wczasowy KRAKUS” Grażyna Szczepkowska, ul. Morska 24, 82-103 Stegna

2) Skąd mamy Twoje dane

Większość danych osobowych pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz nam swoje dane wypełniając w recepcji oświadczenie po przyjeździe do Ośrodka Wczasowego Krakus w celu przyjęcia do obiektu (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania , Nr telefonu, e-mail). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • identyfikacji i rezerwacji pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 •  wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f (RODO) ( monitoring wizyjny)
 •  w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,  na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a (RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z jego upoważnienia. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi: księgowe, informatyczne, prawne, windykacyjne, ubezpieczeniowe. Nie sprzedajemy twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE)

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetwarzania wskazanych w pkt 4 tj.:

 • w zakresie realizacji zawartych umów-do czasu ich zakończenia, a po tym okresie w przez okres wymagany przez przepisy prawa
 •  w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych zrealizowanego w oparciu o zgłoszone żądanie ich usunięcia. Po tym okresie twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań przez okres przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów –do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

6) Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do swoich danych osobowych prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w każdym czasie udzielonej zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie określonym art. 20 RODO)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Polityka cookies na owkrakus.pl

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu owkrakus.pl z siedzibą pod adresem 82-103 Stegna, ul. Morska 2

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

rybactwo i morze.jpg

rybacka brac mierzei

europejski fundusz morski i rybacki.jpg

Rozwój przedsiębiorstwa OW Krakus poprzez powstanie dodatkowe ośrodka Krakus III

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę ośrodka wypoczynkowego Krakus III, wprowadzenie dodatkowych miejsc noclegowych, utworzenie 2 miejsc pracy.

Beneficjent:

Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I,II" S.C. Andrzej, Grażyna Szczepkowscy

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”


plansza informacyjna PFR poziom

© 2017 KRAKUS. Designed web-domino